UIP-2017-05-7103

Financiranje:  Hrvatska zaklada za znanost (1.297.936,23 kn)
       Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (196.000,00 kn)

Ukupna vrijednost projekta:  1.493.936,23 kn

Trajanje projekta:  1.2.2018. – 31.1.2023.

CILJEVI PROJEKTA

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje hraniva u tlu i biljci
 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje bioraznolikosti u tlu: strukture zajednice nematoda i mikroorganizama
 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na populaciju štetnih organizama: utjecaj mikroklime na uzročnike biljnih bolesti
 •  Odrediti produktivnost međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura kroz prinos, kvalitetu uroda, sadržaj humusa i KIK
 •  Razviti model za predviđanje utjecaja mikroklime na istraživane parametre u projektnom prijedlogu

PROJEKTNI TIM

VLADIMIR IVEZIĆ izv.prof.dr.sc.

 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka
 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka
 • voditelj projekta

BRIGITA POPOVIĆ prof.dr.sc.

VLADIMIR ZEBEC doc.dr.sc.

 • radna skupina:
  agroekologija
 • radna skupina:
  agroekologija

MIRO STOŠIĆ izv.prof.dr.sc.

JELENA ILIĆ izv.prof.dr.sc.

 • radna skupina:
  bioraznolikost i zaštita
 • radna skupina:
  bioraznolikost i zaštita

JURICA JOVIĆ doc.dr.sc.

JOSIPA PUŠKARIĆ mag.ing.agr.

 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka
 • radna skupina:
  bioraznolikost i zaštita,
  analiza podataka

ANTE BUBALO mag.ing.agr.

 • radna skupina:
  agroekologija, analiza podataka

HELENA ŽALAC mag.ing.agr.

PUBLIKACIJE

NOVOSTI

 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku sažetaka na 54. hrvatskom i 14. međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama, 17. – 22. veljače 2019.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku sažetaka na 63. Seminaru Biljne Zaštite u Opatiji, 5. – 8. veljače 2019.
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko nastavka istraživačkog razdoblja – svibanj 2019.
 • Postavljen pokus s heljdom – svibanj 2019.
 • Predstavljen projekt na 4. međunarodnoj konferenciji ‘World Agroforestry conference’ u Montepellieru (Francuska) 20. – 22. svibnja 2019. te objavljen sažetak u zborniku sažetaka
 • Dopunjena baza agroklimatoloških, pedoloških, agrokemijskih i fitopatoloških podataka te podataka o biljnom materijalu, zajednicama nematoda, mikrobiološkim populacijama tijekom vegetacijskog perioda heljde
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko trećeg istraživačkog razdoblja – rujan 2019.
 • Kreiran model za heljdu – listopad 2019.
 • Postavljen pokus s ječmom – listopad 2019.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku sažetaka na 8. međunarodnom Kongresu Zaštite Bilja u Zlatiboru, 25. – 29. studenog 2019.
 • Servisirani i umjereni instrumenti (mikroskop, klima komora,  auto clave, ICP-OES, ICP-MS, Meteo stanice, Tinytag termometri)
 • Održana radionica u Đakovu s poljoprivrednim proizvođačima gdje su predstavljeni glavni rezultati projekta – prosinac 2019.
 • Predan znanstveni rad u časopis Agroforestry Systems – prosinac 2019.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku radova na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama, 17. – 21. veljače 2020.
 • Prezentiran projekt u C-MASC newsletter (Carbon Management And Sequestration Center – The Ohio State University) – travanj 2020.
 • Žetva ječma – lipanj 2020.
 • Sjetva heljde – kolovoz 2020.
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko nastavka istraživačkog razdoblja – rujan 2020.
 • Prezentiran projekt na Byrd Center Symposium on Climate Change, Ohio, SAD – listopad 2020.
 • Zaorana heljda za zelenu gnojidbu – studeni 2020.
 • Dopunjena baza agroklimatoloških, pedoloških, agrokemijskih i fitopatoloških podataka te podataka o biljnom materijalu, zajednicama nematoda, mikrobiološkim populacijama tijekom vegetacijskog perioda ječma
 • Izrađeni kalendari i brošure za poljoprivredne proizvođače
 • Predan rad u časopis Frontiers in Agricultural Science and Engineering (FASE)
 • Predan rad u časopis Poljoprivreda
 • Zaposlen asistent i doktorand Ante Bubalo mag.ing.agr. pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Brigite Popović
 • Objavljen rad ”Modelling the yield and profitability of intercropped walnut systems in Croatia” u časopisu Agroforestry systems (https://link.springer.com/article/10.1007/s10457-021-00611-z) – ožujak 2021. 
 • Sjetva kukuruza – travanj 2021.
 • Objavljen rad “Crop Yields in European Agroforestry Systems: A Meta-Analysis” u časopisu Frontiers in Sustainable Food Systems (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.606631/full)
 • Objavljen rad “The Communities of the Nematodes, Bacteria, and Fungi and the Soil’s Organic Matter in an Agroforestry Ecosystem in Croatia” u časopisu Poljoprivreda/Agriculture (https://doi.org/10.18047/poljo.27.1.9)
 • Sudjelovanje na 5. Europskoj konferenciji agrošumarstva (5th European agroforestry conference) s radom “Shading effect on crop yields in intercropped systems of walnut and agricultural crops” – online, 17. – 19. svibnja 2021. 
 •  Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko nastavka istraživačkog razdoblja – srpanj 2021.
 • Objavljen članak o projektu i istraživanjima agrošumarskih sustava na portalu Agroklub (https://www.agroklub.com/vocarstvo/tko-kaze-da-ispod-oraha-uspijeva-samo-debela-hladovina-bas-suprotno/70081/) – kolovoz 2021.
 • Prezentirani rezultati istraživanja i objavljeni u zborniku radova na 56. hrvatskom i 16. međunarodnom Simpoziju Agronoma u Vodicama, 05. – 10. rujna 2021.
 • Održan sastanak radi analize provedenih aktivnosti i dogovora oko nastavka istraživačkog razdoblja – rujan 2021.
 • Žetva kukuruza – listopad 2021.
 • Sjetva lucerne, lupine i engleskog ljuja – studeni 2021.
 • Sudjelovanje na 7. Internacionalnom kongresu nematologije (7th International Congress of Nematology) s radom “Nematode biodiversity as a soil health indicator in agroforestry systems” – Antibes Juan-les-Pins, Francuska, 01. – 06. svibnja 2022.
 • Sudjelovanje na 6. Europskoj konferenciji agrošumarstva (6th European agroforestry conference) s radom “Harvest index and nitrogen uptake of barley in intercropped walnut orchard” – Nuoro, Italija, 16. – 20. svibnja 2022.
 • Objavljen rad “Land and Water Productivity in Intercropped Systems of Walnut—Buckwheat and Walnut–Barley: A Case Study” u časopisu Sustainability (https://www.mdpi.com/2071-1050/14/10/6096) – svibanj 2022.

GALERIJA

RADIONICE SA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

KONTAKT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1, Osijek 31000,Hrvatska

email:  vivezic@fazos.hr

Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura kao inovativni pristup u agroekosustavima

Financiranje:  
Hrvatska zaklada za znanost (1.297.936,23 kn)
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (196.000,00 kn)

Ukupna vrijednost projekta:  
1.493.936,23 kn

Trajanje projekta:
1.2.2018. – 31.1.2023.

CILJEVI PROJEKTA

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje hraniva u tlu i biljci

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na stanje bioraznolikosti u tlu: strukture zajednice nematoda i mikroorganizama

 •  Odrediti utjecaj međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura na populaciju štetnih organizama: utjecaj mikroklime na uzročnike biljnih bolesti

 •  Odrediti produktivnost međuodnosa oraha i poljoprivrednih kultura kroz prinos, kvalitetu uroda, sadržaj humusa i KIK

 •  Razviti model za predviđanje utjecaja mikroklime na istraživane parametre u projektnom prijedlogu

PROJEKTNI TIM

VLADIMIR IVEZIĆ doc.dr.sc.

BRIGITA POPOVIĆ izv.prof.dr.sc.

VLADIMIR ZEBEC doc.dr.sc.

MIRO STOŠIĆ izv.prof.dr.sc.

JELENA ILIĆ izv.prof.dr.sc.

JURICA JOVIĆ dr.sc.

JOSIPA PUŠKARIĆ mag.ing.agr.

VODITELJ: 
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić

RADNE SKUPINE:
agroekologija
bioraznolikost i zaštita
analiza podataka

HELENA ŽALAC mag.ing.agr.

PUBLIKACIJE

… uskoro

NOVOSTI

… uskoro

GALERIJA

KONTAKT

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1 31 000 Osijek Hrvatska

email:  vivezic@fazos.hr